Tuyển chọn Những câu nói hay về mẹ ai cũng nên đọc 1 lần trong đời

Những câu nói hay về mẹ xúc động và ý nghĩa dành cho mẹ, người luôn tần tảo sớm hôm, luôn bao dung và hi sinh cho con cái. Mẹ là chỗ dựa, là điểm tựa vững chắc nhất nhất cho con, mỗi khi con gục ngã, mỗi khi con gặp khó khăn, chỉ cần có mẹ là con nhu có động lực để cố gắng thành công trong cuộc sống. Cùng đọc và cảm nhận những câu nói hay về mẹ dưới đây nhé!

Những câu nói hay về mẹ bằng tiếng anh

Những câu nói hay về mẹ bằng tiếng anh vừa ngắn gọn nhưng vô cùng ý nghĩa. Bạn hãy chọn cho mình câu nói yêu thích nhất để đăng lên mạng xã hội nhé. Chắc chắn sẽ có nhiều người cũng yêu thích và chia sẻ giống như bạn đấy.

1.I have a million roses I would give them all to my mom
because of the million things moms do.

Nếu tôi có triệu đóa hồng tôi sẽ tặng chúng hết cho mẹ vì
hàng triệu thứ mẹ đã làm vì tôi.

2.I believe in love at first sight because I loved my mom
since I opened my eyes.

Tôi tin vào tình yêu sét đánh bởi vì tôi yêu mẹ mình từ lúc
tôi nhìn thấy cuộc sống này.

3.A mother understands what a child does not say.

Người mẹ hiểu được lời đứa trẻ chưa biết nói.

4.Because even if the whole world was throwing rocks at you,
if you had your mother at your back, you’d be okay.

Nếu cả thế giới ném đá vào bạn, nếu bạn có mẹ đứng sau lưng, bạn sẽ ổn.

5.No one understands my ills, nor the terror that fills my
breast, who does not know the heart of a mother.

Không ai có thể hiểu những đau khổ, hay nỗi kinh hoàng dâng
lên trong lồng ngực, nếu người đó không hiểu trái tim của một người mẹ.

6.When you are a mother, you are never really alone in your
thoughts. A mother always has to think twice, once for herself and once for her
child.

Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc
trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản
thân và một lần cho con cái.

7.No matter what the issue, no matter how bad how seemingly
hopeless, a mother never gives up on you because she knows love never fails,
this she gets from above.

Không quan trọng là vấn đề gì, không quan trọng sự tuyệt vọng
có vẻ tồi tệ thế nào, một người mẹ không bao giờ từ bỏ bạn vì họ biết tình yêu
là bất bại, bởi vì nó là trời ban cho.

8.No matter what we go through. No matter how much we argue.
In the end, you are there for me always, and I love you for that.

Bất kể chúng ta đã trải qua những chuyện gì hay sau bao lần
tranh luận, cuối cùng thì mẹ vẫn ở đó và con luôn yêu mẹ vì lý do đó.

9.Always love your mother because you will never get
another.

Luôn yêu thương mẹ bạn vì bạn sẽ không bao giờ có một người
mẹ nào khác.

10.A mother’s love will never end. It is there from
beginning to end.

Tình yêu của mẹ cho con không bao giờ chấm dứt. Nó luôn tồn
tại từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc.

11.What do girls do who haven’t any mothers to help them
through their troubles? – Louisa May Alcott

Các cô gái phải làm sao khi không có người mẹ giúp đỡ họ vượt
qua những rắc rối?

12.Love and grief and motherhood, Fame and mirth and scorn –
these are all shall befall, Any woman born.

Tình yêu, đau khổ và tình mẹ, Danh vọng, niềm vui và sự
khinh miệt – tất cả những điều này sẽ đến, với bất kỳ người phụ nữ nào.

13.No one understands my ills, nor the terror that fills my
breast, who does not know the heart of a mother – Marie Antoinette

Không ai có thể hiểu những đau khổ, hay nỗi kinh hoàng dâng
lên trong lồng ngực, nếu người đó không hiểu trái tim của một người mẹ.

14.I love my mom because she gave me everything: she gave me
love, she gave me her soul, and she gave me her time.

Tôi yêu mẹ bởi vì bà đã cho tôi mọi thứ: cho tôi tình yêu,
tâm hồn và cả thời gian của mẹ nữa.

15.A mother’s love for her child is like nothing else in the
world. It knows no law, no pity. It dares all things and crushes down
remorselessly all that stands in its path.

Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ điều gì khác
trên thế giới. Tình yêu đó không có luật lệ và không có hối tiếc. Tình yêu đó
dám đương đầu và làm tan chảy mọi thứ trên đường lan tỏa của nó mà không chùn
bước.

16.The mother-child relationship is paradoxical and, in a
sense, tragic. It requires the most intense love on the mother’s side, yet this
very love must help the child grow away from the mother, and to become fully
independent.

Mối quan hệ giữa mẹ và con đầy nghịch lý, và theo một cách
hiểu nào đó, rất bi thảm. Nó đòi hỏi tình yêu vô cùng lớn lao của người mẹ, nhưng
cũng chính tình yêu này giúp đứa con trưởng thành khi rời xa người mẹ và trở
nên độc lập hoàn toàn.

17.Mother’s love is peace. It need not be acquired, it need
not be deserved.

Tình yêu của người mẹ là cao cả. Nó không cần bạn phải đạt
được, nó không cần bạn phải xứng đáng.

18.Mothers hold their children’s hands for a short while,
but their hearts forever.

Người mẹ nắm lấy tay con mình chỉ trong một lúc, nhưng trái
tim của con là vĩnh viễn.

19.A mother who is really a mother is never free.

Người mẹ thật sự chẳng bao giờ rảnh rỗi.

20.A mother’s happiness is like a beacon, lighting up the
future but reflected also on the past in the guise of fond memories.

Hạnh phúc của người mẹ giống như đèn hiệu, soi sáng tương
lai nhưng cũng phản chiếu lên quá khứ trong vỏ ngoài của những ký ức yêu
thương. Xem thêm: Đôi lời suy ngẫm về tình nghĩa gia đình

21.A mother’s life, you see, is one long succession of
dramas, now soft and tender, now terrible. Not an hour but has its joys and
fears.

Bạn thấy đấy, cuộc đời của một người mẹ là chuỗi kịch tính
dài liên tiếp, lúc dịu dàng và êm ái, lúc kinh hoàng. Không ngắn ngủi một giờ
nhưng đầy cả niềm vui và sợ hãi.

22.Mother’s love grows by giving.

Tình thương của mẹ lớn lên bởi sự cho đi.

23.The heart of a mother is a deep abyss at the bottom of
which you will always find forgiveness.

Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy,
bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ.

24.It is only in the act of nursing that a woman realizes
her motherhood in visible and tangible fashion; it is a joy of every moment.

Chỉ trong sự nuôi dưỡng, người phụ nữ mới nhận ra bổn phận
làm mẹ của mình một cách rõ ràng và hiện hữu; nó là niềm vui trong mọi khoảng
khắc.

25.A mother who is really a mother is never free.

Người mẹ thật sự chẳng bao giờ rảnh rỗi.

26.A mother’s happiness is like a beacon, lighting up the
future but reflected also on the past in the guise of fond memories.

Hạnh phúc của người mẹ giống như đèn hiệu, soi sáng tương
lai nhưng cũng phản chiếu lên quá khứ trong vỏ ngoài của những ký ức yêu
thương. Xem thêm: Nghe lời Phật dạy về lòng hiếu thảo để thấy chúng ta đã hiểu
sai như thế nào

27.A mother’s life, you see, is one long succession of
dramas, now soft and tender, now terrible. Not an hour but has its joys and
fears.

Anh thấy đấy, cuộc đời của một người mẹ là chuỗi kịch tính
dài liên tiếp, lúc dịu dàng và êm ái, lúc kinh hoàng. Không ngắn ngủi một giờ nhưng
đầy cả niềm vui và sợ hãi.

28.When you are a mother, you are never really alone in your
thoughts. A mother always has to think twice, once for herself and once for her
child.

Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc
trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản
thân và một lần cho con cái.

29.When you are a mother, you are never really alone in your
thoughts. A mother always has to think twice, once for herself and once for her
child.

Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc
trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản
thân và một lần cho con cái.

30.Home is where your Mom is.

Nhà là nơi có mẹ.

Những câu nói hay về cha mẹ

Cha mẹ – hai tiếng thân thương mà mỗi chúng ta luôn tìm về dù cho bôn ba nơi đâu. Hãy cùng đọc và cảm nhận những câu nói hay về cha mẹ dưới đây để cảm ơn sự sinh thành, dưỡng dục của bậc sinh thành – người luôn che chở, bảo vệ và lo lắng cho những đứa con.

1.Dù cho trái đất có thay hình đổi dạng, dù cuộc đời có hàng
vạn đau thương, dù đi đâu khắp trên mọi nẻo đường, cha mẹ mãi là người con yêu
nhất.

2.Chỉ có ba mẹ mới yêu con vô điều kiện… Trong khi cả thế giới
này phải có điều kiện mới yêu con.

3.Những người làm cha làm mẹ không quan tâm tới công lý, cái
họ muốn là sự yên bình và hạnh phúc cho con cái của mình – Bill Cosby-

4.Ơn cha núi chất trời mây

Láng lai nghĩa mẹ nước đầy biển đông

Ơn cha trọng lắm ai ơi

Nghĩa mẹ bằng trời mang nặng đẻ đau

Lên non mới biết non cao

Nuôi con mới biết công lao mẫu tử!

(Thích Tâm Chánh)

5.Cha có nghĩa là chỗ dựa, suốt đời con trọn vẹn yêu thương

Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không bao giờ đòi lại

Con có nghĩa là là ấm sưởi lòng cha mẹ lúc quạnh hiu.

6.Ngôn ngữ trần gian như túi rách, đựng sao đầy hai tiếng mẹ
cha.

7.Mẹ ơi! Con yêu mẹ:

+ 10 tuổi: Con yêu mẹ!

+ 14 tuổi: Mẹ thật là nhiều chuyện!

+ 18 tuổi: Mình muốn bỏ nhà đi!

+ 25 tuổi: Mẹ ơi, mẹ đã nói đúng!

+ 30 tuổi: Mẹ tha thứ cho con nhé!

+ 50 tuổi: Con không muốn mắt mẹ!

+ 70 tuổi: Con yêu mẹ rất nhiều…!

8.Đại ân tình suốt đời mẹ dành cho con, nặng hơn non cao, rộng
hơn biển cả

9.Đằng sau sự hào nhoáng của một số người con là sự lam lũ vất
vả của CHA MẸ!

10.Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ

Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha

11.Ơn nghĩa sinh thành tựa núi non

Mẹ cha là thánh của đời con

Dù đi xa cách muôn phương ấy

Chữ hiếu con đây mãi giữ tròn

(Xuân Hòa)

12.Mẹ là người có thể thay thế tất cả ai khác, nhưng không
ai có thể thay thế được mẹ.

13.Tình yêu của mẹ như nắng ấm, ngọt ngào và dễ thấy, tình
yêu của cha như trời đêm, lặng im nhưng vô cùng sâu thẳm…

14.Mẹ yêu con bằng dòng sữa ngọt, cha yêu con bằng giọt mặn
mồ hôi…

15.Đừng ăn chơi khi mẹ còn cực khổ, đừng đua đòi khi cha đổ mồ hôi

16.Cha là núi Mẹ là sông! Các con hiếu thảo nhớ ơn sinh
thành.

17.Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo
con.

18.Thêm một người quả đất sẽ chật thêm, nhưng thiếu mẹ thế
giới đầy nước mắt.

19.Đừng phàn nàn hay xấu hổ về những gì cha mẹ đã cho bạn….
Họ đã cố gắng để có đều tốt nhất cho bạn.

20.Bạn có thể không chắc chắn vì bất cứ thứ gì trong thế giới
hỗn độn này , trừ tình yêu của mẹ.

21.Người ta có thể mua tất cả, trừ cha và mẹ. -Danh ngôn
Anh-

Những câu nói về mẹ hay nhất

Những câu nói về mẹ hay nhất là những câu nói chứa đựng tình cảm trân trọng của người con dành cho mẹ. Những câu nói xuất phát từ trái tim, chắc chắn khi ai đọc cũng sẽ cảm động. Nếu như bạn đang tìm những câu nói về mẹ hay nhất thì đừng bỏ qua những câu nói dưới đây nhé!

3 tuổi : “Con yêu mẹ ,mẹ ơi”.

10 tuổi : “Vâng , gì cũng được”.

16 tuổi : “Mẹ mình thật là lắm chuyện”.

18 tuổi : “Tôi muốn rời khỏi căn nhà này!”.

25 tuổi : “Mẹ ơi , mẹ nói đúng…”.

30 tuổi : “Con muốn về nhà với mẹ”.

50 tuổi : “Mẹ ơi , đừng bỏ con”.

70 tuổi : “Giờ đây tôi sẽ từ bỏ TẤT CẢ để có

2.Dù bạn ở đâu, đi đâu hay sống ở đâu thì tình cảm người con
dành cho mẹ là một thứ tình cảm thiêng liêng và cao cả, không gì có thể đong đếm
được. mẹ là người yêu thương con vô điều kiện, và không thể có thứ tình cảm nào
có thể vượt qua được tình mẹ. những câu nói hay về mẹ là những câu nói thể hiện
tình cảm của người mẹ đối với người con. Hãy biết quý trọng, thương yêu và đùm
bọc lấy mẹ khi còn có thể bạn nhé.

3.Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ điều gì
khác trên thế giới. nó không biết đến luật lệ hay sự thương hại. nó thách thức
tất cả và không khoan nhượng tiêu diệt tất cả những gì cản đường nó.

4.Cha mẹ là người có thể thay thế tất cả người khác, nhưng
không người nào có thể thay thế đươc cha mẹ.

5.Mẹ yêu con bằng những cái ôm, cha yêu con bằng bờ vai vững
chãi.

6.Ôm con mẹ đếm sao trời. Đếm hoài không hết một đời long
đong.

7.Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ Gian khổ cuộc đời
ai nặng gánh hơn cha.

8.Khi bạn đang uống coca giải khát, hãy nghĩ xem bố mẹ thường
uống gì. Khi bạn mặc những bộ quần áo đắt tiền hàng hiệu, xin hãy nghĩ xem bố mẹ
bạn thường mặc ra sao. Khi bạn thoải mái tiêu pha, hãy nghĩ đến những thứ đồ bố
mẹ bạn hay dùng như thế nào. Bố mẹ đã vì chúng ta mà bỏ bao công sức? Rơi bao hạt
mồ hôi, đều chỉ vì mong chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Những thứ chúng
ta đang dùng đều là do hai bàn tay cha mẹ đem về cho. Xin hãy yêu quý bố mẹ của
riêng mình, làm một người con hiếu thuận.

9.Đêm đêm thắp ngọn đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con

10.Yêu thương Ba Mẹ nhiều hơn nhé mọi người, Cuối năm rồi, sắp được về quê thăm nhà rồi.

11.Bạn không biết lúc bạn không ở nhà, bàn ăn của Bố Mẹ nó
đơn giản như thế nào đâu.

12.Ở SG, người ta vội vã đến mức đi uống ly cà phê 65 ngàn với
bạn bè mà quên đi buổi cơm tối,…

…Mẹ từng nói “ráng vài ngày, Mẹ cố gom tiền tháng này rồi
đưa con đóng tiền học”

13.Mẹ biết không, nhiều khi ăn những món đắt tiền nhưng sao
mà con lại thèm bát canh rau muống mẹ nấu. Chẳng có món nào có thể thay thế những
món của mẹ, cũng chẳng có ai có thể nấu cho con một bữa cơm đầy đủ vị yêu
thương như “đầu bếp mẹ” đâu mẹ à. Đứa con nào đi xa rồi cũng phải có ngày tìm về
với quê hương xứ sở, tìm về gia đình sau quãng thời gian phiêu lãng bởi chẳng
có nơi nào ấm áp và bình yên như vòng tay mẹ.

14.“Con người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một
chốn để quay về…”

15.Hồi bé

-1 sợi tóc bạc

-2 sợi tóc bạc

-3 sợi tóc bạc…

Con ước mình sẽ nhổ được thật nhiều sợi tóc bạc

…để nhận được vài ngàn lẻ từ ba mẹ

Bây giờ,

-10 sợi tóc bạc

-20 sợi tóc bạc

-30 sợi tóc bạc…

Con ước mình chẳng nhổ được sợi nào

. . .Để biết ba mẹ vẫn còn bên con

16.”Không có người mẹ nào là hoàn hảo..

Nhưng sẽ luôn có những người mẹ yêu thương con mình 1 cách
hoàn hảo nhất…”

Nhấc điện thoại lên và gọi về cho Mẹ mình bạn nhé !

17.Khi bạn nhìn vào mắt của một người mẹ, bạn sẽ biết được
tình yêu tinh khiết nhất mà mình có thể tìm thấy trên trái đất

18.Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc
trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản
thân và một lần cho con cái

19.Người ta có thể mua tất cả, trừ cha và mẹ

20.Cha mẹ giống như Chúa trời bởi bạn luôn muốn biết họ ở
đâu, muốn họ lúc nào cũng nghĩ cho mình, nhưng bạn lại chỉ thực sự nhớ tới cha
mẹ khi cần thứ gì đó

21.Tôi luôn có niềm tin vào bậc sinh thành. Nếu yêu thương,
họ sẽ luôn che chở và đặt ta ngoài vùng “nước xoáy nguy hiểm”. Điều đó có nghĩa
đôi khi ta không thể biết thực sự những gì cha mẹ đã phải chịu đựng để rồi sau
đó đối xử không tốt với họ theo cách mà ta không bao giờ phải trải qua

22.Đã bao nhiêu lần cha mẹ nói về những việc bạn nên và không
nên làm? Để rồi sau đó bạn nhận ra rằng bạn chưa thực hiện bất cứ điều gì

23.Những người làm cha làm mẹ không quan tâm tới công lý,
cái họ muốn là sự yên bình và hạnh phúc cho con cái của mình

24.Cha mẹ có thể đưa ra những lời khuyên tốt nhất hoặc hướng
ta đi trên con đường đúng đắn, nhưng cuối cùng việc hình thành tính cách mỗi đứa
con lại nằm trong tầm tay của chúng

25.Chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bao la mà cha mẹ
dành cho mình chỉ tới khi chúng ta trở thành những ông bố, bà mẹ thực sự

26.Trên trái đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng
tình yêu thương của người cha dành cho con mình

27.Đừng bao giờ quên cha mẹ bạn, bởi họ chính là lý do tại
sao bạn có mặt trên đời và bạn là ai trong xã hội này.

28.Mẹ có thể tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của chúng ta và
không bao giờ đề cập tới những sai lầm mà ta gây ra dù là một, hai hay nhiều
sai lầm.

29.Có hai nụ hôn không thể quên trong cuộc đời, là nụ hôn đầu
tiên trao cho người yêu và nụ hôn cuối cùng của mẹ

30.Trở thành người cha thì dễ , làm bổn phận người cha mới
khó

31.Chúa đã gửi những đứa trẻ xuống trần gian để mở rộng trái
tim mỗi người và giảm bớt chút ích kỷ, vun đắp thêm sự cảm thông và tình yêu
thương

32.Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới
đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự thứ tha

33.Không chỉ có con trẻ mới trưởng thành, cả những bậc làm
cha làm mẹ cũng vậy. Chừng nào mà chúng ta dõi theo hành động của các con, đồng
nghĩa với việc chúng cũng sẽ biết được những gì mà bạn đang làm. Tôi không thể
bảo những đứa con hãy chạm tới mặt trời, tất cả những gì tôi có thể làm là tự bản
thân mình thực hiện điều đó

34.Người ta chẳng bao giờ trả xong nợ cho cha mẹ

35.Một người cha nghiêm khắc luôn nặng lời khi khiển trách con cái nhưng vẫn là người cha tốt trong mọi hành động

36.Những người làm cha làm mẹ không quan tâm tới công lý,
cái họ muốn là sự yên bình và hạnh phúc cho con cái của mình

37.Bậc làm cha mẹ ai cũng sẽ nghĩ con mình là tốt đẹp, luôn
ôm ấp trong tay sợ buông ra sẽ khiến nó vấp ngã, lòng cứ mãi lo sợ rằng không
thể cho nó nhiều cái tốt đẹp hơn.

38.Khoảng khắc người cha phát hiện con cái đã cao hơn mình,
hay vượt xa hơn mình là khoảng khắc kỳ diệu trong đời.

39.Tình yêu thương của bố truyền cho con một sức mạnh vô
biên để con có thể làm những điều con hằng mơ ước.

40.Không có gì làm cho con vui hơn vinh dự của cha, không có
gì làm cha vui hơn thành quả của con.

41.Di sản tốt nhất mà cha mẹ có thể dành cho con cái là chút
ít thời gian mỗi ngày.

42.Chỉ những lúc bị đau người ta mới phát hiện gia đình mình
là nơi an toàn nhất, vững chắc nhất, và bố mẹ, mới là những người vĩnh viễn sẽ
không tổn thương, phản bội họ.

43.Còn điều gì tốt đẹp hơn mà cha mẹ và con cái có thể trao
cho nhau ngoài sự quan tâm tôn trọng và thấu hiểu.

44.Gia đình là gì? Đó là tình mến sợ cha, tình yêu mến mẹ,
kính trọng thán phục nhân đức của cả cha lẫn mẹ, bỏ qua lỗi lầm, ghi nhớ công
ơn, thông cảm nỗi đau khổ, cảm kích sự hy sinh của cha mẹ.

45.Cho dù là bao tuổi thì chỉ cần con gái chưa lập gia đình,
ý muốn bảo vệ cho con của cha mẹ vẫn rất mãnh liệt, ngỡ rằng không có mình thì
con gái sẽ sa ngã, sẽ mù quáng.

46.Phải chờ tới khi các con có con mới có thể hiểu được, con
cái gặp một chút chuyện không hay thôi thì còn khó chịu, khổ sở hơn cả việc lấy
dao đâm vào tim ba mẹ, chỉ hận không thể gánh thay hết cho các con.

47.Chúng ta không hiểu được tình yêu thương của cha mẹ cho tới
khi chính chúng ta trở thành cha mẹ.

48.Cha mẹ không chỉ là người sinh thành ra bạn. Họ là người
mà bạn muốn trở thành khi bạn lớn lên.

49.Làm cha mẹ là dẫn đường cho thế hệ sau và mở lòng bao dung cho thế hệ trước.

Hi vọng với những câu nói hay về mẹ ý nghĩa và sâu sắc trên đây sẽ giúp bạn hiểu được những hi sinh lớn lao của mẹ. Người luôn tần tảo vì con cái, đừng quên dành cho mẹ những yêu thương và sự hiếu thảo nhé. Hãy chia sẻ để mọ người cùng đọc và cảm nhận nhé!

Những Câu Nói Hay - Tags: ,